APA način citiranja

Marcos, F. E. Guests of the nation.

Čikaški stil citiranja

Marcos, Ferdinand E. Guests of the Nation.

MLA način citiranja

Marcos, Ferdinand E. Guests of the Nation.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.