Trích dẫn APA

Marcos, F. E. Guests of the nation.

Trích dẫn kiểu Chicago

Marcos, Ferdinand E. Guests of the Nation.

Trích dẫn MLA

Marcos, Ferdinand E. Guests of the Nation.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.