Trích dẫn APA

Marcos, F. E. The integration of the Bar.

Trích dẫn kiểu Chicago

Marcos, Ferdinand E. The Integration of the Bar.

Trích dẫn MLA

Marcos, Ferdinand E. The Integration of the Bar.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.