Manual of clinical dietetics

Opis bibliograficzny
organizacja autorów: American Dietetic Association., Chicago Dietetic Association., South Suburban Dietetic Association (Ill.)
Format: Książka
Język:English
Wydane: Chicago, Ill. American Dietetic Association c1988.
Hasła przedmiotowe: