Manual of clinical dietetics

Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: American Dietetic Association., Chicago Dietetic Association., South Suburban Dietetic Association (Ill.)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Chicago, Ill. American Dietetic Association c1988.
Ämnen: