Learning in adulthood a comprehensive guide

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Merriam, Sharan B.
Övriga upphovsmän: Caffarella, Rosemary S. (Rosemary Shelly) 1946-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: San Francisco Jossey-Bass 1991.
Serie:The Jossey-Bass higher and adult education series
Ämnen: