Trích dẫn APA

(1995). The practical guide to practically everything. New York: Random House.

Trích dẫn kiểu Chicago

The Practical Guide to Practically Everything. New York: Random House, 1995.

Trích dẫn MLA

The Practical Guide to Practically Everything. New York: Random House, 1995.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.