The profession and practice of adult education introduction

Opis bibliograficzny
1. autor: Merriam, Sharan B.
Kolejni autorzy: Brockett, Ralph G.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: San Francisco, Calif. Jossey-Bass c1997.
Hasła przedmiotowe: