The profession and practice of adult education introduction

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Merriam, Sharan B.
Övriga upphovsmän: Brockett, Ralph G.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: San Francisco, Calif. Jossey-Bass c1997.
Ämnen: