Chlordimeform

Opis bibliograficzny
1. autor: Abbott, P. J.
organizacja autorów: International Program on Chemical Safety., United Nations Environment Programme., International Labour Organisation., World Health Organization.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Geneva World Health Organization 1998.
Hasła przedmiotowe: