The general pattern of Islamic thought in the Quran

Opis bibliograficzny
1. autor: Khamenei, Sayyed Ali
Format: Książka
Język:English
Persian
Wydane: Tehran Council for Ten Days Dawn Celebration 1985.
Hasła przedmiotowe: