The doctrine of Jihad in Islam

Opis bibliograficzny
1. autor: Ilhami, Dawood
Kolejni autorzy: Arjmand, Sayyid Saeed., Taheri, Christine., Morgan, Lisa Iman.
Format: Książka
Język:English
Persian
Wydane: Razavi, Iran Islamic Research Foundation of Asian Quds Razavi 1991.
Hasła przedmiotowe: