Regional economics a reader

Opis bibliograficzny
1. autor: Richardson, Harry Ward
Format: Książka
Język:English
Wydane: London Macmillan c1970.
Hasła przedmiotowe: