Regional economics a reader

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Richardson, Harry Ward
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: London Macmillan c1970.
Ämnen: