Lungsod ng Maynila batay sa tunay na panunukat 1904-1993

Bibliographic Details
Resource Type: Map
Language:Filipino
Published: Lungsod ng Maynila Kagawaran ng Inhinyerya at Gawaing-Bahay 1993.