Strategic management in action

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Coulter, Mary K
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall 1998.
Những chủ đề: