Job analysis methods, research, and applications for human resource management in the new millennium

Opis bibliograficzny
1. autor: Brannick, Michael T.
Kolejni autorzy: Levine, Edward L.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Thousand Oaks, Calif. Sage 2002.
Hasła przedmiotowe: