Sahara occidental = Western Sahara.

Bibliografiske detaljer
Institution som forfatter: Hague. International Court of Justice.
Format: Bog
Sprog:English
Udgivet: The Hague ICJ 1982.
Fag: