Sahara occidental = Western Sahara.

Bibliografski detalji
Autor kompanije: Hague. International Court of Justice.
Format: Knjiga
Jezik:English
Izdano: The Hague ICJ 1982.
Teme: