Sahara occidental = Western Sahara.

Opis bibliograficzny
Korporacja: Hague. International Court of Justice.
Format: Książka
Język:English
Wydane: The Hague ICJ 1982.
Hasła przedmiotowe: