Sahara occidental = Western Sahara.

Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Hague. International Court of Justice.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: The Hague ICJ 1982.
Ämnen: