Thinking ahead Unesco and the challenges of today and tomorrow.

Opis bibliograficzny
Korporacja: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Paris Unesco 1977.
Hasła przedmiotowe: