Application for review of judgement no.273 of the United Nations Administrative Tribunal.

Opis bibliograficzny
Korporacja: Hague. International Court of Justice
Format: Książka
Język:English
Wydane: The Hague ICJ 1982.
Seria:Its pleadings, oral arguments, documents
Hasła przedmiotowe: