Application for review of judgement no.273 of the United Nations Administrative Tribunal.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Hague. International Court of Justice
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: The Hague ICJ 1982.
Loạt:Its pleadings, oral arguments, documents
Những chủ đề: