Trích dẫn APA

Bautista, A. R. (2004). Basic special proceedings. Manila: Rex Book Store.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bautista, Antonio R. Basic Special Proceedings. Manila: Rex Book Store, 2004.

Trích dẫn MLA

Bautista, Antonio R. Basic Special Proceedings. Manila: Rex Book Store, 2004.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.