Cagayan de Oro City.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines. National Mapping & Resource Information Authority
Resource Type: Bản đồ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Makati, Metro Manila National Mapping and Resource Information Authority, 1989.
Loạt:P.C.G.S. 2539
Những chủ đề: