Siquijor

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines. Mapping and Resource Information Authority.
Resource Type: Bản đồ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Makati, Metro Manila National Mapping and Resource Information Authority 1992.
Phiên bản:Ed. 1, January, 1992.
Những chủ đề: