Trích dẫn APA

Simerly, R. G. (1990). Planning and marketing conferences and workshops: Tips, tools, and techniques. San Francisco, Calif: Jossey-Bass.

Trích dẫn kiểu Chicago

Simerly, Robert G. Planning and Marketing Conferences and Workshops: Tips, Tools, and Techniques. San Francisco, Calif: Jossey-Bass, 1990.

Trích dẫn MLA

Simerly, Robert G. Planning and Marketing Conferences and Workshops: Tips, Tools, and Techniques. San Francisco, Calif: Jossey-Bass, 1990.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.