Media and audiences new perspectives

Opis bibliograficzny
1. autor: Ross, Karen
Kolejni autorzy: Nightingale, Virginia.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Maidenhead, Berkshire, England Open University Press 2003.
Seria:Issues in cultural and media studies
Hasła przedmiotowe: