Media and audiences new perspectives

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Ross, Karen
Övriga upphovsmän: Nightingale, Virginia.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Maidenhead, Berkshire, England Open University Press 2003.
Serie:Issues in cultural and media studies
Ämnen: