Media and audiences new perspectives

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ross, Karen
Tác giả khác: Nightingale, Virginia.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Maidenhead, Berkshire, England Open University Press 2003.
Loạt:Issues in cultural and media studies
Những chủ đề: