The interplay of influence news, advertising, politics, and the internet

Opis bibliograficzny
1. autor: Jamieson, Kathleen Hall
Kolejni autorzy: Campbell, Karlyn Kohrs.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Australia Thomson/Wadsworth c2006.
Wydanie:6th ed.
Hasła przedmiotowe: