Philippine Army Official register [microform]

Opis bibliograficzny
Korporacja: Philippines (Commonwealth) Army.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Quezon City 1976.
Hasła przedmiotowe: