שליחת רשומה: Philippine Army Official register [microform]