Composer and nation the folk heritage of music

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Finkelstein, Sidney Walter 1900-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York International Pub. c1960.
Ämnen: