Composer and nation the folk heritage of music

Opis bibliograficzny
1. autor: Finkelstein, Sidney Walter 1900-
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York International Pub. c1960.
Hasła przedmiotowe: