African music a people's art

Opis bibliograficzny
1. autor: Bebey, Francis.
Kolejni autorzy: Bennett, Josephine.
Format: Książka
Język:English
French
Wydane: London Harrap 1975.
Hasła przedmiotowe: