African music a people's art

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Bebey, Francis.
Övriga upphovsmän: Bennett, Josephine.
Materialtyp: Bok
Språk:English
French
Publicerad: London Harrap 1975.
Ämnen: