Trích dẫn APA

Parisotti, A. (1980). Arie antiche a una voce per canto e pianoforte. Milan: G. Ricordi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Parisotti, Alessandro. Arie Antiche a Una Voce Per Canto E Pianoforte. Milan: G. Ricordi, 1980.

Trích dẫn MLA

Parisotti, Alessandro. Arie Antiche a Una Voce Per Canto E Pianoforte. Milan: G. Ricordi, 1980.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.