Arie antiche a una voce per canto e pianoforte

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Parisotti, Alessandro.
Resource Type: Music
Ngôn ngữ:English
Italian
Được phát hành: Milan G. Ricordi c1980.
Những chủ đề: