Concerto for piano and orchestra, op. 35 reduction for two pianos

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Shostakovich, Dmitrii Dmitrievich 1906-1975.
Övriga upphovsmän: Rivkin, Vivian.
Resource Type: Music
Språk:English
Publicerad: New York Leeds Music 1945.
Ämnen: