La ci darem la mano from Don Giovanni

Opis bibliograficzny
1. autor: Mozart, Johann Chrysostom Wolfgang Amadeus 1756-1791.
Kolejni autorzy: Deis, Carl.
Format: Książka
Język:Italian
English
Wydane: New York G. Schirmer c1920.
Hasła przedmiotowe: