La ci darem la mano from Don Giovanni

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Mozart, Johann Chrysostom Wolfgang Amadeus 1756-1791.
Övriga upphovsmän: Deis, Carl.
Materialtyp: Bok
Språk:Italian
English
Publicerad: New York G. Schirmer c1920.
Ämnen: