Cultures of creativity the centennial exhibition of the Nobel prize

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Larsson, Ulf 1965-
Format: Książka
Język:English
Swedish
Wydane: Canton, MA Science History Publications 2001.
Hasła przedmiotowe: