Cultures of creativity the centennial exhibition of the Nobel prize

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Larsson, Ulf 1965-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Swedish
Publicerad: Canton, MA Science History Publications 2001.
Ämnen: