Παραπομπή APA

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. (1975). Tax treaties between developed and developing countries. New York: United Nations Publication.

Παραπομπή Chicago Style

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Tax Treaties between Developed and Developing Countries. New York: United Nations Publication, 1975.

Παραπομπή MLA

United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Tax Treaties between Developed and Developing Countries. New York: United Nations Publication, 1975.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.