Problems of meeting peak electricity demands: a general study

Opis bibliograficzny
Korporacja: United Nations. Department of Economic and Social Affairs.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York United Nations Publication c1973.
Hasła przedmiotowe: