Industrial Development Survey Special issue for the Second General Conference of UNIDO

Opis bibliograficzny
Korporacja: United Nations. Industrial Development Organization.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: New York United Nations Publication c1974.
Hasła przedmiotowe: