Trích dẫn APA

o Hevrah ha-Mizraohit ha-Yiasrenelit. (1965). Asian and African studies. Jerusalem: Jerusalem Academic Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

o Hevrah ha-Mizraohit ha-Yiasrenelit. Asian and African Studies. Jerusalem: Jerusalem Academic Press, 1965.

Trích dẫn MLA

o Hevrah ha-Mizraohit ha-Yiasrenelit. Asian and African Studies. Jerusalem: Jerusalem Academic Press, 1965.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.