Asian and African studies.

Opis bibliograficzny
Korporacja: o Hevrah ha-Mizraohit ha-Yiasrenelit.
Format: Czasopismo
Język:English
Wydane: Jerusalem Jerusalem Academic Press 1965-1973.
Hasła przedmiotowe: